Easy Fresh Nátrium-perkarbonát 500 g

Easy Fresh Nátrium-perkarbonát 500 g

redeem
A termék megvásárlásával akár 13 hűségpont gyűjthető . A kosarának tartalma összesen 13 pont amelynek értéke 13 Ft .


1 355 Ft
Adóval együtt Szállítás 5-7 napon belül
  Webáruházunkban biztonságosan vásárolhatsz bankkártyával

A MyPOS fizetési megoldását alkalmazzuk!

 

Egészségbarát termékek

 

Bármilyen kérdés esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésedre áll!

Easy Fresh Általános Nátrium-perkarbonát, 500 g

Természetes folttisztító. A környezetbarát folttisztító só egy aktív oxigénes vegyület. Használatát színes és fehér ruhák esetében egyaránt ajánljuk: áztatáshoz, folteltávolításhoz, fehérítéshez.

Minőségét megőrzi a csomagoláson feltüntetett időpontig.

Száraz, hűvös helyen tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó.

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. - H302 Lenyelve ártalmas. - H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.

Tilos a dohányzás. P221 Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.-P280 Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P370 + P378 Tűz esetén: oltásra vízpermetet használandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

Easy Fresh

Kapcsolódó termékek

(16 másik termék is van ugyanabban a kategóriában)